Psychoterapia

Psychoterapia

Psychoterapia jest dla mnie spotkaniem, w czasie którego otwierają się i porządkują ścieżki wewnętrznego świata.

Każdy/ każda z nas ma swoją niepowtarzalną drogę, którą podąża. Na tej drodze swoje własne wyzwania, swoje krainy do okrycia, walki do stoczenia, pomysły do zrealizowania.

Problemy które się pojawiają (niezależnie czy nazwiemy je kłopotami, trudnościami, czy „symptomami klinicznymi”) są naturalną częścią tej drogi, a nie dowodem na to, że „coś z nami jest nie tak”. Każdy z nich ma w sobie zalążek rozwiązania – przy całym cierpieniu, jakie czasem niosą, kryją w sobie wskazówki pomocne w dalszym rozwoju.

Po ponad 30 latach pracy terapeutycznej każde spotkanie jest dla mnie nową, poruszającą i odkrywczą wędrówką.

Organizacja procesu psychoterapii

Psychoterapia może mieć charakter krótkoterminowy, nastawiony na rozwiązanie konkretnego problemu; może być również długoterminowym procesem nastawionym na głęboką pracę i rozwój osobowości.

Możliwe są następujące opcje:

Spotkania odbywają się raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie.

Kierunek pracy i przewidywany czas trwania terapii ustalamy na pierwszym spotkaniu, uwzględniając potrzeby, możliwości i oczekiwania osoby zgłaszającej się. W miarę rozwoju pracy możliwa jest zmiana formatu.

Terminy spotkań ustalamy z góry na wybrany okres. Spotkania można odwoływać do 24 godzin przed zaplanowaną sesją. Przy braku odwołania należność wynosi 100% stawki.

Spotkania odbywają się w gabinecie na Dolnym Mokotowie  lub on-line poprzez Skype lub Zoom

Czas trwania sesji – 50 minut

Koszt: 220 zł (obowiązują zniżki dla studentów Programu Szkoleniowego Fundacji SPP).

Wykształcenie i uprawnienia

Terapia prowadzona jest zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu oraz International Association for Process Oriented Psychology. Osoby korzystające z psychoterapii mogą się odwoływać do Komisji Etycznej Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu.